Kaple Navštívení Panny Marie na Malé Svaté Hoře

je pozdně barokní stavba, postavená v roce 1809 Edmundem Chvalským za přispění mníšeckého hraběte Jana z Unwertu (poskytl pozemek a stavební materiál). Vysvěcena byla mníšeckým děkanem Janem Cipeliem. Nachází se v jihozápadní části katastrálního území Mníšek pod Brdy, u mimoúrovňové křižovatky dálnice D4 mezi Mníškem pod Brdy a Voznicí, u staré Dobříšské ulice nedaleko odbočky do Kytína. V sousedství kaple je restaurace Malá Svatá Hora.

13, 4 km automobil
12,6 km cykloturistika