Koněpruské jeskyně

Nahlédněte do starodávné historie v nejznámějších jeskyních v Čechách, které Vám rozkryjí vývoj středních Čech v době čtvrtohor.Koněpruské jeskyně jsou nejdelší jeskynní systém v Čechách. Jedná se o rozsáhlý třípatrový jeskynní systém budovaný v devonských vápencích s výškovým rozdílem mezi jednotlivými patry asi 70 m. Nejdříve bylo objeveno v roce 1950 střední patro jeskyní, a to zcela náhodou, při odstřelu v místním lomu. Koněpruské jeskyně byly z větší části zpřístupněny v roce 1959.

15,9 km automobil
17,4 km cykloturistika