Karlštejn, Karlštejnský královský betlém

je středověký hrad, nacházející se v katastrálním území Bud’nany v městysi Karlštejn, v okrese Beroun, asi 30 km jihozápadně od Prahy, uprostřed CHKO Český Kras. Základní kámen byl položen 10. června 1348 arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Podle tradovaného výkladu byl hrad zbudován kvůli ochraně říšských korunovačních klenotů a svatých ostatků, ty zde však spolu s českými korunovačními klenoty nalezly umístění až postupem času. Karlštejn byl původně budován pro Karlovy soukromé účely coby malé sídlo s jednou věží a až postupně se rozrůstal o části určené ke střežení klenotů. V současnosti je hrad významnou národní kulturní památkou a jedním z nejnavštěvovanějších hradů v Česku. Výzdoba kaple sv. Kříže, ve Velké věži, je ukázkou vyspělého gotického malířství. Hrad je přístupný veřejnosti, je ve vlastnictví České republiky a jeho správu zajišťuje Národní památkový ústav.

9, 4 km automobil
6,3 km cykloturistika